Vi investerer i utviklingssamarbeid med menneske som deler verdigrunnlaget vårt, som har unik innsikt i det dei driv med, og som har vilje og evne til å gjennomføre det som må gjerast for å skape langsiktige resultat.