FORVALTNING

Vi forvaltar Hagard AS og Elsa M Kleppe sitt eigarskap i Jetskonsernet og andre familieinvesteringar.

 

 

 

Tilbake