Historie

Selskapet vart stifta av Kåre A Haddal under namnet Kåre Haddal AS i 2009 for å drive prosjektutvikling og rådgjeving. Namnet endra han i 2010 til Skylesteinen AS.  Som ledd i eit generasjonsskifte vart selskapet overtatt av Hagard AS i desember 2016.