RÅDGJEVING

Vi engasjerer oss i selskap og prosjekt der Hagard AS eller Skylesteinen AS har ei rolle som aksjonær, prosjekt- eller forretningsutviklar. Saman med samarbeidspartnarane våre kan vi dekke eit stort erfarings- og kompetansefelt.  Innan økonomisk rådgjeving og rekneskap samarbeider vi tett med Atelas AS.

 

 

Tilbake